YAYINLAR

 

 

 

“Bilgiye açık erişim” kapsamında, kendi yayınlarımın tam metinlerini (kitaplar hariç) bu ara yüzde bulabilirsiniz.

 

Burada bulamadığınız yayınlarıma HukukKaynaklari.com üzerinden erişebilirsiniz.

 

HukukKaynaklari.com, hukuk alanında yayınlanmış 2000-2016 yıllarına ait 57.500 eseri sistematik olarak sınıflayan, yıl sınırı olmadan 70.000’den fazla esere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.

 

İletişim: serdar@serdaracar.av.tr

 

 

 

KİTAPLAR

 

 

Ekonomik Yaptırımlar (2015)

 

Orijinal

 

Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabileceği Savunmalar (2012)

 

Orijinal

 

Gemiadamı Talepleri (2012)

 

Orijinal

 

Kulüp Sigortası: Protection & Indemnity (2008)

 

Orijinal

 

 

 

DİĞER YAYINLAR

 

 

Abonman Sigorta Poliçeleri Hakkında Bazı Problemler (2016)

 

Orijinal

 

TTK’ya Tabi Karayolu Taşımalarında Ambalajlama, Yükleme, İstif ve Boşaltma (2014)

 

Orijinal

 

Taşınma Eşyası Taşınması (2014)

 

Orijinal

 

Ekonomik Yaptırımlar Kapsamında Taşıma, Sigorta/Reasürans Yasakları (2014)

 

Orijinal

 

Sorumluluk Sigortacısının Doğrudan Davada Dayanabileceği Savunmalar (2013)

 

Orijinal

 

İran Yaptırımlarının Türk Sivil Havacılığı Üzerindeki Etkileri (2012)

 

Orijinal

Aranabilir

Elektronik Ortamdaki Ticaret Sicili İşlemleri ve Mersis (2012)

 

Orijinal

 

6273 Sayılı Kanun: Çek Kanunu'nda Değişiklik (2012)

 

Orijinal

 

Gemi Kaynaklı Kirlenme Zararlarının Tazminine İlişkin IMO Konvansiyonları ve Azerbaycan Hukuku (2010)

 

Orijinal

 

Çekler Hakkındaki Hukuklara Dair Uluslararası Birleştirme (2009)

 

Orijinal

 

Cape Maleas Olayının Görevli Yargı Yeri, Ticari Dava ve Sorumluluk Konularında Düşündürdükleri(2009)

 

Orijinal

 

Petrolden Kaynaklanan Kirlenme Zararlarının Tazmininde Yeni Dönem: STOPIA ve TOPIA (2009)

 

Orijinal

 

Bunker Konvansiyonu ile İlgili Sigorta Problemleri (2008)

 

Orijinal

 

Themis'in Yoksa Demokles'in mi: TTK m. 311 Kimin Kılıcı? (2008)

 

Orijinal

Aranabilir

Türkiye'de Anonim Şirket Tahvilleri Üzerine Bazı Düşünceler (2008)

 

Orijinal

Aranabilir

Son Gelişmeler Işığında "Anti-Suit Injunction" (2007)

 

Orijinal

Aranabilir

Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisindeki Sakatlıklar ve Sonuçları (2006)

 

Orijinal

 

Çatmadan Doğan Sorumluluğa Verilen Sigorta Teminatı (2006)

 

Orijinal

 

Sorumluluk Sigortalarında Sigortacının Ardıllığı Konusunda Bazı Sorunlar ve Yeni Gelişmeler (2005)

 

Orijinal

Aranabilir

İkinci Sicilin Gemiadamına Ödenen Ücretler İçin Getirdiği Vergi İstisnasından Donatan mı Yoksa Gemiadamı mı Yararlanır? (2004)

 

Orijinal

Aranabilir

STCW Uluslararası Sözleşmesi İç Hukukumuz Bakımından Yürürlükte mi? (2004)

 

Orijinal

Aranabilir

 

 

BİLGİ BÜLTENLERİ

 

 

On Soruda Ekonomik Yaptırımlar (2017)

 

Orijinal

 

Riskler Neler? Yeni İran Yaptırımları (2018)

 

Orijinal

 

CAATSA Yaptırımları, Doğrusu Yanlışı (2020) 

 

Orijinal

 

Trafik Sigortası Yaptırdınız mı? Emin misiniz? (2021)

 

Orijinal